Slik opprettholder du en optimal vannkvalitet i bassenget.

Justering av vannbalanse Bassengvann som er ute av balanse, kan blant annet forårsake irritasjon i øyne og hud. Når vannet er hardt og har en høy pH-verdi (over 7,4), tilsettes Activ Pool PH Down. Har vannet en pH-verdi under 7,0, tilsettes Activ Pool PH Up. Innholdet av klor testes kontinuerlig med Activ Pool Test Set PH Chlorine. 150 […]