Your Cart

Graving

Graveinfo om AVI SkyMirror Basseng

For å grave ut området hvor bassenget skal bygges, trenger du gravehjelp. Noen steder krever også at du sprenger i fjell. Ofte kan det være behov for noe å forflytte store mengder jord og stein, og det er kun gravemaskin som gjelder. Før det graves ut til et svømmebasseng må det i tillegg undersøkes om det er noen vitale ledninger eller rør som ligger i bakken hvor bassenget skal plasseres.

Info for graver

Bassengene Delta, Golf og Laguna er alle 151cm dype fra topp basseng til underkant av bunnen. Det betyr at du må beregne dette fra topp pukk til underkant av terrassebord.

For utgraving til Marine basseng med skrå bunn sender vi egen gravetegning som passer til den aktuelle størrelsen.

For alle basseng må man beregne å grave ut 1 meter lenger og 1 meter bredere enn bassengstørrelsen for plass rundt bassenget til montering av lys, dyser og skimmer. Eks. er bassenget 4×8 meter skal gropen være 5×9 meter.

I gropen under bassenget må graver sjekke grunnforhold for å avgjøre om grunnen er stabil nok til å tåle vekten av et fullt basseng. Er grunnen ustabil må det kultes dypere. Så legges det markduk for å skille jordmasser og pukk.

Det brukes 8-12mm pukk under bassenget i et lag på 15-20 cm. Det skal også fylles 8-12mm pukk rundt bassenget samtidig som vannpåfyllingen skjer.

Alle våre bassengmodeller er helisolert og forsterket med HoneyComb, det vil si et solid kjernelag med midt i konstruksjonen som stiver av og forhindrer sprekkdannelser. Vi anbefaler dette i vårt norske klima. Dette er det kun Bassengspesialisten som leverer i Norge.

Fyll inn skjemaet,
og vi tar kontakt med deg.

Bassengspesialisten har over 20 års erfaring
med bygging av basseng, service og tilbehør.