Your Cart

Service og vedlikehold

Drift og vedlikehold av AVI SKYMIRROR-basseng levert av Bassengspesialisten.

Vannstand

Riktig Høyde på vannstanden i bassenget er at vannet når til ca 2/3 opp i skimmeråpning.

Pass på å holde riktig vannstand ved å regulere ved enten å fylle på vann ved for lite og tappe ut ved for mye.

Daglig pleie og vedlikehold:

1) Kontroller pH- og klor-innhold med testsett daglig. Oppbevar testsettet tørt, kjølig og lukket.

2) Juster med pH-minus eller pH-pluss til 7,0 – 7,2. Det er viktig at pH-verdien er korrekt.

Generelt i Norge er det pH-Pluss som kreves da vi oftest har for surt vann.

– Veiledende fritt Klor: 1.0-3.0 mg/liter. Grenseverdi for fritt klor er maks. 5 mg/liter.

– Veiledende pH: 7,0 – 7,8. Grenseverdi for pH er 6,8-8,0.

3) Dersom det er mange brukere av bassenget så dosseres det ekstra klor etter testens måleresultat.

4) Bruk hurtigvirkende sjokklor til etterdosering

Ukentlig pleie og vedlikehold:

1) Tilsett langtids klortablett i den flytende klorbeholder (Veil. mengde er 25 gr pr. uke til <5m3).

2) Tilsett forebyggende algemiddel.

3) Er vannet uklart tilsettes flokningsmiddel. Vent 10 timer og rens/returskyll/bakvask filteret.

4) Bunnsug bassenget godt.

5) Sjekk at vannstanden er minst til senter på skimmeråpningen.

6) Sandfiltre returskylles/bakvaskes. Minimum 2 minutter eller til avløpsvannet er blitt klart. FilterPatronsystemer spyles/renses godt. Helst med egnet renseveske.

Finsilen på pumpen og grovsilen i skimmeren tømmes og renses.

7) Sjekk at anlegget kjører regelmessig (Ingen unormal støy og fri for lekkasjer.).

8) Kontroller at bassengbunnen, hjørner og vegger er rene. Fri for smuss og algeforekomster mm.

Lås pumperommet og alle kjemikalier forsvarlig for barn.

Dersom pumpen er udekket så sørg for at pumpedeksel og strømledninger er forsvarlig skrudd fast og sikret.

Månedlig pleie og vedlikehold:

1) Sjokklor ditt basseng.

2) Rengjør bassengdukens vannlinje for rusk og skitt med en svamp eller fin børste og egnet Vannlinjerens.

Fyll inn skjemaet,
og vi tar kontakt med deg.

Bassengspesialisten har over 20 års erfaring
med bygging av basseng, service og tilbehør.