Activ Pool Klor Stabil 1kg

kr 289,00

Tomt på lager


Vanlig sollys og stigende vanntemperaturer gir et meget høyt tap av ustabilisert klor i bassenget. Fordi Klor Stabil utnytter den tilførte ustabiliserte kloren bedre, vil klorforbruket falle vesentlig.

I tillegg blir klorlukten mindre merkbar. Klor Stabil har en ubegrenset depoteffekt i vannet og påvirker ikke ef-fekten av andre pleiemidler som brukes i bassenget. Klor Stabil brukes ikke opp i bassenget og skal derfor kun etterdoseres avhengig av hvor mye friskt vann som tilsettes.

 

Dosering: 15-20 gr. Klor Stabil per m3 basseng-vann.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1,2 kg