Activ Pool Metal Out, 1 ltr

kr 380,00

Fjerner metaller og flekker fra kobber, jern, sølv og kalsium forbindelser i badevannet.

Reduserer også forhøyet kalsium nivå i vannet.

ActivPool Metal Out er ett særskilt syrekonsentrat som anvennes for å avleire jern, kobber och andre fastsittende metall- och kalkavleiringerr fra bassengets bunn og sider uten at bassenget først behøver tømmes for vann. Metal Out senker vannets samlede hardhet så at metaller og kalk utkrystalliseres og siden fanges opp i sandfiltret.

Tomt på lager


Activ Pool Metal Out er et spesielt syrekonsentrat som brukes til å fjerne jern, kobber og andre metall- og kalkavleiringer som har satt seg i bunnen og på sidene av bassenget, uten at bassenget må tømmes for vann først. Metal Out senker vannets samlede hardhet, slik at metaller og kalk utkrystalliseres og deretter fanges opp i sandfilteret. De fjernes dermed fra vannet ved vanlig returskylling av filteret.

Dosering: 0,3 – 0,5 liter Metal Out per 10 m3 vann.

Bruksanvisning: Metal Out fordeles jevnt i vannet mens anlegget går. Anlegget skal deretter gå i minst 48 timer. Returskyll filteret grundig, kontroller vannets pH-verdi og juster den om nødvendig til 7,0 – 7,4.

Viktig informasjon: Umiddelbart før tilsetning av Metal Out skal vannets pH-verdi heves til 7,5 – 8,0. Det gjør du enkelt med ActivPool pH UP-granulat.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1 kg