Tilbud!

Calcium Stabil, 1 ltr. ActivSPA/POOL

kr 99,00

-57%

På lager


Flytende hardhetsstabilisator som forebygger kalkutfelling og kalkavleiringer i både basseng og sirkulasjonssystem. Forebygger uklart vann forårsaket av hardt vann samt utfelling av metallioner i bassenget.

Fordeler: pH-nøytral. Binder metallioner i vannet. Hindrer mineralutfellinger fra hardt vann.

Bruksanvisning: Calcium Stabil tilsettes umiddelbart etter at spabadet er fylt på nytt. Doseringen avhenger av vannets hardhetsgrad: Opptil 20 ⁰dH = 30 ml/1000 liter. Fra 20 ⁰dH = 40 ml/1000 liter. Informasjon vedrørende vannets hardhet får du gjerne fra det lokale vannverket.