Alka UP 3kg – NA.Bikarbonat

kr 350,00

På lager


Produktinfo: Alkalinitet i Bassengvann

Total alkalinitet måler vannets evne til å opprettholde en stabil pH-verdi. Dette produktet hjelper med å stabilisere pH-verdien og sikrer riktig kjemisk balanse i vannet.

Hvorfor ha riktig alkalinitet i vannet?

For å oppnå god vannkvalitet i et utendørs svømmebasseng, er det viktig å ha kontroll på vannets alkalinitet. Lav alkalinitet gjør vannet korrosivt mot metalldeler og forårsaker store svingninger i pH-verdien. Hvis du har problemer med å justere pH-verdien, kan årsaken være feil alkalinitet i vannet.

Hva bør jeg gjøre hvis alkaliniteten er for lav?

Hvis alkaliniteten og pH-verdien er feil, bør du alltid justere alkaliniteten først, da den påvirker pH-verdien. Alka Up er et produkt som øker vannets alkalitet. Etter cirka fire timer, test vannet igjen og les av alkaliteten og pH-verdien. Hvis alkaliniteten fortsatt er lav, gjenta prosessen. Hvis pH-verdien er litt høy, vent et par dager før du tester igjen. Ofte vil pH-verdien stabilisere seg i løpet av disse dagene. Hvis ikke, gjør nødvendige justeringer.

Bruksanvisning

For å opprettholde stabil pH i bassenget, bør total alkalinitet (TA) holdes mellom 100-150 ppm. Produktet kan løses opp i en plastbøtte fylt med vann før det spres jevnt over vannoverflaten. 150 gram av produktet i 10 000 liter vann øker TA med 10 ppm. Ikke tilsett mer enn 300 gram per 10 000 liter i hver blanding.

Sikkerhet

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tilleggsinformasjon

Vekt 3 kg