Arbeid/Montering basseng med støtteben

kr 47.000,00


Gjelder transport (følgebil) og montering av bassenget, teknisk utstyr og evt. calypso manuelt sikkerhetstrekk på basseng med støtteben.

Eventuelle glassoverbygg bygges og installeres av kunden selv.

Montering med automatisk skjult sikkerhetstrekk kr 48000,-