Arbeid/Montering med formontert glassoverbygg

kr 49.000,00


Hva inngår i prisen?:

 • Stempling/klargjøring basseng
 • Hjelp til lasting av basseng til kranbil
 • Kjøring av følgebil til kundeadresse
 • Sette basseng i bassenggrop
 • Vatring av basseng
 • Hull til gjennomføringer (skimmer, dyser, Lys evt annet utstyr)
 • Montere skimmer, dyser, Lys evt annet utstyr
 • Rørstrekk vann og el-rør fra basseng til teknisk rom
 • Montere alt utstyr, bypass, styreskap og rørgan i teknisk rom
 • Montere varmepumpe, Varmeveksler eller Varmekolbe.
 • Igankjøring og testing av anlegg
 • TIlsette kjemikalier, salt evt andre behov.
 • Opplæring drift og vedlikehold.