Bromine tabletter 20 gram. 0,8 kg

kr 449,00

På lager


50 stk. langsomt-oppløslige tabletter for effektiv desinfisering. 3-4 tabletter per 1000 liter. Legges i filterbeholderen hvor de blir oppløst i løpet av ca. 3-4 uker. Tablettene oppløses bare når pumpen går. Anbefalt bromnivå 3-5 mg/l. Kan brukes sammen med klor ved en eventuell klorsjokkbehandling. Mål bromnivået ukentlig hvis det er mulig. Biocid skal brukes med forsiktighet: Les etiketten og bruksanvisningen før produktet tas i bruk.