BWT Aquafix Flokningsruller, 8 poser a 125gr, 1 kg

kr 240,00

Fjern slør og gjør uklart vann klart igjen med flokkingsmiddel

Tomt på lager


Et sandfilters effektivitet optimeres markant ved å benytte Flocking Rolls med lanthan i anleggets skimmer. Flokkmiddelet gjør at sandfilteret ditt blir i stand til å oppfange de svært små svevepartiklene som ellers passerer gjennom sandfilteret og kan forårsake uklart bassengvann.

Bruk: Brukes kun sammen med sandfilter. pH-verdien må justeres før bruk. Det anbefales å returskylle filteret og sjokk-klorbehandle vannet. En pakke plasseres i skimmeren eller i pumpens forfilter. Den vil nå selv dosere flokkemiddelet i de påfølgende dagene mens anlegget kjører. En ny pakke plasseres når den første er tom. Returskyll filteret hyppigere til vannet er klart.

Uklarheter i bassenget skyldes svært ofte at vannets pH-verdi er eller har vært for høy i en periode, eller en organisk forurensning. Test om pH-verdien er 7,2 og rens eventuelt vannet ved hjelp av klorsjokk, for eksempel med Activ Pool Klor Quick.

 

 

Merk: Urenheter i bassenget betyr meget ofte at pH-verdien i vannet har/er for høyt i en periode, eller at det er forurenset organisk. Kontroller at pH-verdien er 7,2, og rens evt. vannet ved å sjokkbehandle med Activ Pool Klor  Quick. Oppbevar produktene stående i den originale emballasjen, utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1 kg