BWT Ferafloc – mot metaller i vannet

kr 380,00

På lager


Ferafloc er et spesielt syrekonsentrat som brukes til å fjerne jern, kobber og andre metall- og kalkavleiringer som har satt seg i bunnen og på sidene av bassenget, uten at bassenget må tømmes for vann først. Ferafloc senker vannets samlede hardhet, slik at metaller og kalk utkrystalliseres og deretter fanges opp i sandfilteret. De fjernes dermed fra vannet ved vanlig returskylling av filteret.

Dosering:  0,4 liter Ferafloc per 10 m3 vann.

Bruksanvisning: Ferafloc fordeles jevnt i vannet mens anlegget går. Anlegget skal deretter gå i minst 48 timer. Returskyll filteret grundig eller skyll filterpatron nøye, kontroller vannets pH-verdi og juster den om nødvendig til 7,0 – 7,4.

Viktig informasjon: Umiddelbart før tilsetning av Ferafloc skal vannets pH-verdi heves til 7,5 – 8,0.

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 1,1 kg