Frakt av basseng inkl. bruk av innleid mobilkran Oslo/omegn

kr 35.000,00


Gjelder for frakt av basseng til plassering der mobilkran løfter bassenget videre. Her er mobilkranløftet inkludert.