Montering av motstrømsanlegg

kr 7.000,00


Pris er for tilpassning av motstrømsfront i basseng, kobling av rør, rørgang mellom pumpe og front

Før monteringen av motstrømsanlegget må bassenget plasseres, deretter må det bygges et pumperom i tilknytning til bassenget. Dette er ikke medtatt i prisen og må bestilles/bygges av kunde.

Bygges gjerne av lecablokker i bakken 1,2x,1,2 meter – dybde ca 1 meter. Snakk med oss på plassen om hva som passer best i ditt tilfelle.

NB!! Ved montering av motstrømsanlegg må det også beregnes at dyser til dette også må plugges på vinter, evt vann må tappes ned til under motstrømsfront. I noen tilfeller må da bassenget stemples opp for å forhindre at langvegger presses inn av massene på utsiden.