Tegninger/Byggesøknad

kr 14.500,00


Gjelder for evt. situasjonskart/Snitt. Forberede og sende nabovarsel, ett trinns søknad, ansvarsretter, samsvarserklæring og ferdigattest. Dialog med saksbehandler.

Med dette står også vi ansvarlige for basseng og utstyrsmontering som de fleste kommuner krever. Vi innehar sentral godkjenning.

Kommunale gebyrer vedr. søknad om tiltak og evt. dispensasjoner belastes kunde/tiltakshaver direkte fra kommunen og er ikke inkludert i vår søknadsprosess.

Ved krav om geoteknisk uttalelse/undersøkelser, kabel/rørpåvisning vil dette  belastes tiltakshaver direkte.

Ved forsendelse av rekommanderte varsler pr post kommer dette i tillegg.