Varmepumpe

Generell info – varmepumpe

Investerer du i en varmepumpe for basseng med høy virkningsgrad så vil utgiftene dine til drift av oppvarming reduseres med opptil 85%.
Varmepumpen utnytter varmen i luften hvor dette sammen med komprimert lavtkokende kjølemedie (våre har R32 kjølemedie) gir en gevinst på opp mot 4-7.1 ganger av hva man tilfører energi.

En gevinst på 4 ganger benevnes som COP 4 og denne skal refereres til nasjonale forhold som er ved en utetemperatur på 15 °C og en vanntemperatur på 26 °C. Prisbillige og/eller feil markedsførte varmepumper har langt lavere virkningsgrad enn oppgitt da de ofte refereres til 20 eller 25°C utetemperatur.
Investeringen av en varmepumpe kan enkelt forsvares hvor den er tilbakebetalt i løpet av 2-3 sesonger.

FUNKSJONER OG FORDELER VED INVERTER-TEKNOLOGI

En varmepumpe fungerer omvendt av et kjøleskap (se illustrasjon nedenfor) ved at den trekker varme ut av luften og overfører den til bassengvannet.
Nærmere forklart trekker en vifte uteluft inn over en fordamper som inneholder et flytende kjølemiddel. Inne i fordamperen absorberer kjølemiddelet varmeenergien og omdanner den til gass. En kompressor trykksetter gassen, slik at temperaturen på gassen øker betraktelig. Deretter overføres varmen som har bygd seg opp, via en kondensatorspole (varmeveksler) til det kaldere bassengvannet som ledes gjennom spolen. Samtidig kjøler bassengvannet den varme gassen, som igjen blir flytende – og en ny syklus begynner.

FORDELEN MED INVERTER-TEKNOLOGI

En tradisjonell varmepumpe stopper når ønsket temperatur er oppnådd og starter igjen når temperaturen faller 1–2 grader. En Inverter-varmepumpe  har en dynamisk kompressor som konstant regulerer temperaturen.

Show Filters

Viser 1–12 av 18 resultater