Frakt basseng

kr 10.000,00


Gjelder for frakt av basseng til plassering der mobilkran, helikopter eller annen plasseringsmetode kreves – i disse tilfeller må det innhentes pris av ekstern leverandør som faktureres kunde direkte. Evt. at kunde selv sørger for dette.