Your Cart

Hvordan ta vare på din saltklorinatorcelle

Saltklorinatorceller

Selv om cellen er laget av høykvalitetsmaterialer med tanke på lang levetid, vil elektrolysen over tid slite ned cellebelegget, noe som fører til at elektrodene slutter å produsere klor.

Her er noen nyttige tips for å forlenge levetiden til saltklorinatorcellen din:

 • Unngå overarbeid: Kjøring av klorinatoren på 100% effekt eller mer enn 8 timer om dagen vil forkorte levetiden.
 • Bruk kondisjoneringsmiddel eller stabilisator: Dette beskytter kloret mot å brytes ned av solens UV-stråler og hindrer overarbeid av saltcellen.
 • Oppretthold riktig pH-balanse: En pH-verdi under 7,0 vil etse saltcellen, mens en pH-verdi over 7,6 vil redusere klorets effektivitet. Senk pH med PH-Down, og øk pH med Ph-Up.
 • Oppretthold riktig saltnivå i bassenget: Lavt saltnivå vil ødelegge elektrodenes belegg, mens høyt saltnivå vil overbelaste klorinatoren. Normalt er 4 kg pr 1000 liter vann (4000ppm)
 • Inspiser cellen regelmessig: Når du legger merke til kalkoppbygging på elektrodene, rengjør dem med en passende saltcellerenser.

Kalkavleiringer er en av hovedårsakene til tidlig svikt av klorinatorens elektroder. Kalk på elektrodene vil redusere klorproduksjonen, begrense vannstrømmen og, hvis det ikke tas hånd om, legge unødvendig belastning på både cellen og strømpakken, som kan føre til skader.

Det er viktig å sjekke cellen og rengjøre elektrodene for kalk når det er nødvendig. Hvor raskt kalsium bygger seg opp på elektrodene varierer fra basseng til basseng og avhenger av forskjellige faktorer:

 • Geografisk beliggenhet: I områder med hardt vann og når borevann brukes, dannes kalk raskt.
 • Bassengfinish: Kalsium fra bassengpuss (betongbassenger) eller fugemasse (flislagte bassenger) kan øke kalsiumnivået i bassengvannet.
 • Bassengkjemikalier: Superklorinering med kalsiumhypokloritt påvirker bassengvannets kalsiuminnhold.
 • Ubalansert pH-nivå: Spiller en rolle i kalkoppbygging på elektrodene.
 • Feil saltnivå.

Hvis klorinatoren din ikke er selvrensende (ikke skifter polaritet), bør du sjekke cellen en gang i uken (enda oftere om sommeren). Hvis en melkehvit substans begynner å dukke opp på elektrodene, er det på tide å rengjøre cellen.

De fleste nye klorinatorer på markedet i dag er selvrensende. Disse enhetene unngår kalkoppbygging på elektrodene ved å skifte polaritet mellom elektrodene, slik at mineralavleiringer skylles bort av bassengvannet som strømmer gjennom cellehuset før de kan feste seg til den motsatt ladede elektroden.

Selv om klorinatoren er selvrensende, bør cellen fortsatt rengjøres omtrent hver sjette måned (oftere i områder med hardt vann). Mange av disse intelligente enhetene gir beskjed når det er på tide å rengjøre cellen og advarer om lavt saltnivå i bassengvannet.

For å rengjøre saltklorinatorcellen:

 1. Slå av klorinatoren og fjern cellen fra huset i henhold til produsentens instruksjoner.
 2. Hvis kalklaget ikke er veldig tykt, kan avleiringene skylles bort med en hageslange. (NB! Ikke børst eller skrap elektrodene med skarpe gjenstander.)
 3. Hvis det ikke hjelper, må cellen bløtlegges i en egnet rengjøringsløsning som Salt Chlorinator Cleaner eller en selvblandet syreløsning. For å forberede syreløsningen, bland 1 del saltsyre (hydroklorsyre) med 5 deler vann i en bøtte. Dypp cellen i løsningen i 3-5 minutter. Hvis det tar lengre tid enn 5 minutter å rengjøre cellen, er det et tegn på at elektrodene bør rengjøres oftere.
 4. Sett cellen tilbake i cellehuset.

NB! Vær alltid ekstra forsiktig når du håndterer kjemikalier og oppbevar dem utenfor barns rekkevidde.

Sørg for å være utendørs på et luftig sted når du gjennomfører denne behandlingen – saltsyre vil kunne skade overflater av metall og elektronisk utstyr innendørs.

Andre relaterte nyheter

Trenger du flere gode råd?

Vi hjelper deg med rådgivning, prosjektering og mye mer.

Fyll inn skjemaet,
og vi tar kontakt med deg.

Bassengspesialisten har over 20 års erfaring
med bygging av basseng, service og tilbehør.