Your Cart

Problemvann?

VANNPROBLEM, LØSNINGER OG MÅLEVERDIER

Vannproblemer og løsninger

Vannet er grønt og uklart

ÅrsakDet er algevekst i vannet, fordi det mangler klor eller fordi pH-verdien er for lav.
LøsningJuster pH verdien. Foreta en sjokkbehandling og tilsett Pool Protector.

Sidene på bassenget er slimete

ÅrsakDet er algevekst i vannet, fordi det mangler klor eller fordi pH-verdien er for lav.
LøsningJuster pH verdien. Foreta en sjokkbehandling og tilsett Pool Protector.

Vannet er melkeaktig og uklart

Årsak1Vannet har før høy pH-verdi, så vannet er for hardt (basisk). Derfor skilles det ut kalkpartikler i vannet.
Løsning 1Juster pH verdien. Foreta en sjokkbehandling. Tilsett flokkingsmiddel og la pumpen gå.
Årsak 2Det Det er ikke nok desinfiseringsmiddel i vannet.
Løsning 2Juster pH-verdien. Foreta en sjokkbehandling. Tilsett flokkingsmiddel og la pumpen gå. Øk ev. doseringen av vedlikeholdstablettene Langtidsklor.

Vannet er grønt men klart. Det er brune partiklar i vannet.

ÅrsakDet er spor av jern i vannet (gulgrønn farge), eller spor av kobber (turkis farge).
LøsningJuster pH-verdien. Foreta en sjokkbehandling. Tilsett flokkingsmiddel og friskt vann. Lad pumpen gå kontinuerlig.

Vannet er brunt og uklart

ÅrsakVannet inneholder jern.
LøsningJuster pH verdien. Foreta en sjokkbehandling. Tillsett Flockningsmiddel oog friskt vann. La pumpen gå kontinuerlig.

Vannet er svart og uklart

ÅrsakVannet inneholder mangan.
LøsningJuster pH verdien. Foreta en sjokkbehandling. Tillsett Flockningsmiddel og friskt vann. La pumpen gå kontinuerlig.

Sidene på bassenget har et rutt belegg

Årsakpannet har før høy pH-verdi, så vannet er for hardt (basisk). Derfor dannes det kalkavleiringer.
LøsningTøm bassenget for vann og fjern belegget med et rengjøringsmiddel, som inneholder kalkfjerner.

pH og klorverdiene er korrekte, men vannet er likevel grønt

ÅrsakFor mye stabilisator/cyanursyre.
LøsningUtfør en test for cyanursyre og skift ut en del av vannet i bassenget.

Rust på metalldeler og stiger

ÅrsakpH-verdien er for lav så vannet er for bløtt (surt).
LøsningJuster pH verdien till 7,0 – 7,4.


RELEVANTE MÅLEVERDIER

pH-verdi7,0 – 7,4 (tilstreb 7,2)
Fritt klor *11,0 – 3,0 mg/l
Bundet klor *1Maks. 0,5 mg/l
Aktivt oksygen3,0 – 8,0 mg/l
Cyanursyre25 – 50 mg/l
Total alkalinitet80 – 120 mg/l
Kalsium hardhet100 – 200 mg/l

*1) Klor blir værende i vannet etter at desinfiseringseffekten har avtatt. Dette kalles «bundet klor». Når man snakker om verdien av «fritt klor», er det mengden av effektivt klor i vannet som menes.

Andre relaterte nyheter

Trenger du flere gode råd?

Vi hjelper deg med rådgivning, prosjektering og mye mer.

Fyll inn skjemaet,
og vi tar kontakt med deg.

Bassengspesialisten har over 20 års erfaring
med bygging av basseng, service og tilbehør.